Pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas Sex webcam ireland

Rated 3.98/5 based on 524 customer reviews

Namatay si Magellan sa labanang ito noong Abril 27, 1521.Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.Nang dumating si Magellan sa Limasawa noong Marso 16, 1521, ang Pilipinas ay isa ng bansang Muslim.144 taon na ang Relihiyong Islam sa bansang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo.

Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.Nang bumagsak noong 1453 ang Constantinople sa mga Turkong Muslim,tanging mga mangangalakal na taga-Venice lamang ang pinahintulutang makadaan sa Dagat Madeterano.Ito ay dahil ang mga taga-Venice ay pumanig sa mga Muslim sa pakikidigma nito sa mga Griyego.Nagpatayo si Magellan ng isang krus sa nasabing mga lupain.Pagkaraang ipakilala nina Raha Kolambu at Raha Siagu si Magellan kay Raha Humabon ng Cebu.

Leave a Reply